Vesti

Saopštenje za javnost

Predsednik Hrvatskog nacionalnoga vijeća Slaven Bačić, nastupajući u ime institucije čiji je primarni zadatak da zastupa i afirmiše interese hrvatske nacionalne manjine u Srbiji, svojom izjavom da se u ovdašnjoj javnosti stvara "antihrvatska histerija" nakon odluke Republike Hrvatske da ne podrži otvaranje poglavlja 23 u pregovorima Srbije sa EU, učinio je da se zapitamo - u ime čijih interesa i za čiji račun HNV deluje i oglašava se i ovoga puta?

Hrvatski građanski savez snažno se protivi dnevnopolitičkoj instrumenatalizaciji krovne institucije Hrvata u Srbiji, te uzurpiranju prava da se bez debate na sednici Vijeća ili još bolje - širih konsultacije unutar zajednice i njenih relevantnih aktera, Hrvati u Srbiji predstavljaju kao "žrtve", a zajednica na taj način održava u stanju latentnog straha od većinskog naroda (ili pak drugih naroda u širem okruženju).

Hrvatski građanski savez smatra da je uloga Hrvatskog nacionalnog vijeća da ima kontinuiranu razmenu informacija i stavova sa institutucija Republike Srbije, da gradi mostove i održava konstruktivnu komunikaciju sa najvišim predstavnicima matice, te da svuda i na svakom mestu bude glas razuma i racionalnog pristupa u rešavanju problema koji, bez svake sumnje, postoje na relaciji Zagreb - Beograd.

Iznošenje proizvoljnih, ličnih ili partijskih stavova predstavnika HNV u javnosti nema i ne može imati pozitivan učinak ni unutar hrvatske zajednice (koja će se dodatno samoizolovati i zatvarati), niti u širem okruženju koje će nastaviti da održava distancu prema pripadnicima/cama hrvatske manjine.

Interes hrvatske nacionalne manjine u Srbiji je da zemlja najbržim tempom usvaja i primenjuje standarde Evropske unije, osobito one na polju ostvarivanja vladavine prava, poštovanja i unapređenja ljudskih i manjinskih prava. Pravno uređena, demokratizovana i moderna Srbija koja radi na integraciji svojih manjina i stvara ambijent za integrativnu multikulturalnost, jeste i biće interes građana Srbije hrvatske nacionalnosti.

Hrvatsko nacionalno vijeće ima zadatak da svoj resurse i resurse instititucija čiji je osnivač stavi u funciju ostvarivanja takvog ideala, kloneći se svake dnevnopolitičke ili partijske instrumentalizacije.

Svaki put kada se ne ponaša tako, Hrvatsko nacionalno vijeće ne štiti interese svojih sunarodnika/ca i čini dugoročnu štetu zajednici.

Zato pozivamo i HNV i druge uticajne aktere u zajednici da danas i ubuduće čine sve što je u njihovom delokrugu rada kako bi podstakli razgovore predstavnika Srbije i Hrvatske o poglavlju 23 i razrešili ona pitanja koja se nameću kao sporna u trenutku kada je moguće otvoriti ovo značajno poglavlje.

 

Za Hrvatski građanski savez
Tomislav Stantić, predsednik

Novi Sad, 12. april 2016.