O nama

Hrvatski građanski savez

 

Tomislav StantićPredsjednik

Rođen je u Subotici 1964. godine, gdje je završio osnovnu i srednju medicinsku školu. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Novom Sadu diplomirao je 1990., a specijalistički studij završio je 1995. godine, stekavši zvanje specijalista radiologije. Godine 2001. na istom fakultetu obranio je i magistarsku tezu. Više od dvadeset godina bavi se stručnim radom iz područja radiologije. Doktorand je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Beogradu.

Od 1992. do 2005. godine radio je kao liječnik specijalist i načelnik Odjela za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku Opće bolnice Subotica. Godine 2005. osnovao je specijalističku radiološku ordinaciju "Dijagnostički centar Subotica" koja i danas uspješno radi.

U društvenom i političkom životu aktivan je od 1999. godine. Bio je član i dužnosnik političke stranke "G 17 plus".

Od 2007. do 2010. godine bio je državni tajnik Ministarstva zdravstva Vlade Republike Srbije, a od 2010. do 2012. godine bio je na poziciji tajnika u Pokrajinskom tajništvu za lokalnu samoupravu i međuregionalnu suradnju.

Od 2014. godine je predsjednik Regionalne liječničke komore Vojvodine. Iste godine izabran je za vijećnika Hrvatskog nacionalnog vijeća.

Govori tri strana jezika: njemački, engleski i mađarski. Rekreativno se bavi tenisom i skijanjem.

Oženjen je Vesnom, s kojom ima tri kćerke, Tamaru, Ivonu i Miu.